Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì khi bà Thảo mong muốn đoàn tụ?

Lên top