Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hài lòng với phán quyết

Lên top