Ông Đặng Hồng Anh gia nhập HĐQT Xây dựng Hòa Bình?

Ông Đặng Hồng Anh. Ảnh: Shark Tank Việt Nam
Ông Đặng Hồng Anh. Ảnh: Shark Tank Việt Nam
Ông Đặng Hồng Anh. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top