Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ông chủ Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: AP
Ông chủ Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: AP
Ông chủ Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: AP
Lên top