NUTIFOOD mở rộng kênh phân phối thông qua đại siêu thị WALMART

Thương hiệu sữa đầu tiên của Việt Nam có mặt trên kệ hàng của Walmart
Thương hiệu sữa đầu tiên của Việt Nam có mặt trên kệ hàng của Walmart
Thương hiệu sữa đầu tiên của Việt Nam có mặt trên kệ hàng của Walmart
Lên top