NutiFood được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020”

Đại diện 5.300 nhân viên NutiFood đang làm việc tại Hoa Kỳ, Thụy Điển và Việt Nam, bà Trần Thị Lệ chia sẻ khi nhận Giải Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2020.
Đại diện 5.300 nhân viên NutiFood đang làm việc tại Hoa Kỳ, Thụy Điển và Việt Nam, bà Trần Thị Lệ chia sẻ khi nhận Giải Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2020.
Đại diện 5.300 nhân viên NutiFood đang làm việc tại Hoa Kỳ, Thụy Điển và Việt Nam, bà Trần Thị Lệ chia sẻ khi nhận Giải Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2020.
Lên top