Nu Skin tổ chức hội thảo Cơ hội kinh doanh đầu tiên năm 2014 tại Hà Nội