Nới chính sách miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp

Người dân, doanh nghiệp cần các chính sách miễn, giảm thuế dài hơi hơn.  Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân, doanh nghiệp cần các chính sách miễn, giảm thuế dài hơi hơn. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân, doanh nghiệp cần các chính sách miễn, giảm thuế dài hơi hơn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top