Nợ hơn 6.000 tỉ, cổ phần của Nhiệt điện Quảng Ninh "ế ẩm"

Lên top