Những nghiên cứu "không tưởng" phía sau công ty Google X

Cấu trúc công ty của Alphabet, công ty mẹ của Google. Nguồn: Getty
Cấu trúc công ty của Alphabet, công ty mẹ của Google. Nguồn: Getty
Cấu trúc công ty của Alphabet, công ty mẹ của Google. Nguồn: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top