Những khu "đất vàng" Rạng Đông sở hữu có giá trị như thế nào?

Bên trong nhà máy Rạng Đông. Ảnh: RAL
Bên trong nhà máy Rạng Đông. Ảnh: RAL
Bên trong nhà máy Rạng Đông. Ảnh: RAL
Lên top