Bà Tiêu Yến Trinh - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Talentnet:

Nhu cầu về nhân sự nước ngoài tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế liên tục của Việt Nam

Lên top