Nhiệt điện Thái Bình 2 có thể được khánh thành vào năm 2020

Một góc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T
Một góc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T
Một góc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T
Lên top