Nhà máy In tiền Quốc gia có tân Chủ tịch

Ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia.
Ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia.
Ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top