Nguy cơ thiếu điện trong tương lai, Bộ Công Thương tìm giải pháp

Lên top