Nguy cơ thiếu điện trầm trọng trong tương lai, nguồn nào thay thế?

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đối mặt với nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: PD
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đối mặt với nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: PD
Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đối mặt với nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: PD
Lên top