Ngành dầu khí tích cực đảm bảo gia tăng trữ lượng năm 2019

Ngành dầu khí đang rất tích cực gia tăng trữ lượng năm 2019. Ảnh: PV
Ngành dầu khí đang rất tích cực gia tăng trữ lượng năm 2019. Ảnh: PV
Ngành dầu khí đang rất tích cực gia tăng trữ lượng năm 2019. Ảnh: PV
Lên top