NCB huy động 4.500 tỉ đồng tăng vốn, dựa vào đâu?

Tính đến ngày 5.3, mã NVB đã tăng hơn 73%. Nguồn: NCB
Tính đến ngày 5.3, mã NVB đã tăng hơn 73%. Nguồn: NCB
Tính đến ngày 5.3, mã NVB đã tăng hơn 73%. Nguồn: NCB
Lên top