Năm 2016: TKV tiếp tục nâng cao tiền lương, điều kiện làm việc cho thợ lò