Một loạt sai phạm của VEAM dưới thời ông Trần Ngọc Hà

Ông Trần Ngọc Hà, Tổng Giám đốc VEAM giai đoạn 2015-2018
Ông Trần Ngọc Hà, Tổng Giám đốc VEAM giai đoạn 2015-2018
Ông Trần Ngọc Hà, Tổng Giám đốc VEAM giai đoạn 2015-2018

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top