Một cá nhân chi hơn 5 tỉ vào cổ phiếu ngành điện

Lên top