PVEP THAM GIA HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ NGOÀI KHƠI (OTC) TẠI MỸ:

Mỏ Cá Voi Xanh sẽ có dòng khí thương mại đầu tiên vào năm 2023

Đoàn công tác PVN-PVEP cùng đối tác tại Hội nghị OTC 2017. Ảnh: PVN
Đoàn công tác PVN-PVEP cùng đối tác tại Hội nghị OTC 2017. Ảnh: PVN
Đoàn công tác PVN-PVEP cùng đối tác tại Hội nghị OTC 2017. Ảnh: PVN
Lên top