Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty nước Sông Đà với ông Nguyễn Văn Tốn

Ông Nguyễn Văn Tốn vừa bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà. Ảnh: NH
Ông Nguyễn Văn Tốn vừa bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà. Ảnh: NH
Ông Nguyễn Văn Tốn vừa bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà. Ảnh: NH
Lên top