Mất mùa, công ty nông nghiệp của Bầu Đức lỗ gần nghìn tỉ

Lên top