Masan và 25 năm phụng sự người tiêu dùng, gia tăng lợi nhuận cho đối tác

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Lên top