Masan MEATLife góp vốn 613 tỷ đồng để sở hữu 51% Công ty 3F VIỆT

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm MEATDeli.
Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm MEATDeli.
Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm MEATDeli.
Lên top