Masan đạt giải thưởng Châu Á về phát triển bền vững

Masan Group được vinh danh là doanh nghiệp có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards.
Masan Group được vinh danh là doanh nghiệp có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards.
Masan Group được vinh danh là doanh nghiệp có Sáng kiến vì Cộng đồng tại giải thưởng Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards.
Lên top