Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Làm rõ số vàng trong tài khoản bà Thảo

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Lên top