Long An mở cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh sau giãn cách kéo dài

Nhiều doanh nghiệp ở Long An tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" hiệu quả trong thời gian giãn cách. Ảnh: H.N
Nhiều doanh nghiệp ở Long An tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" hiệu quả trong thời gian giãn cách. Ảnh: H.N
Nhiều doanh nghiệp ở Long An tổ chức sản xuất "3 tại chỗ" hiệu quả trong thời gian giãn cách. Ảnh: H.N
Lên top