Loạn giá máy xét nghiệm COVID-19: Sẽ kiểm toán việc mua sắm thiết bị y tế

Từ sai phạm tại CDC Hà Nội, nhiều lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế lộ ra. Ảnh: Tuấn Anh
Từ sai phạm tại CDC Hà Nội, nhiều lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế lộ ra. Ảnh: Tuấn Anh
Từ sai phạm tại CDC Hà Nội, nhiều lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế lộ ra. Ảnh: Tuấn Anh
Lên top