Lỗ "ngập đầu", Bầu Đức gửi "tâm thư" cho cổ đông nói "lỗ sẽ giảm dần"

Lên top