Lỗ 700 tỉ đồng nửa đầu năm 2019, bầu Đức có thể lỗ thêm gần 500 tỉ nữa

Lên top