Liên tiếp 6 năm, Bảo Việt tặng học bổng cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân

Năm thứ 6 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt trao học bổng sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm thứ 6 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt trao học bổng sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm thứ 6 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt trao học bổng sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Lên top