Làm trái chỉ đạo của tỉnh, Cty thủy điện bị yêu cầu dừng tích nước

Lên top