Công ty Điện lực Trà Vinh

Làm tốt công tác “Uống nước nhớ nguồn”

Thăm, tặng quà gia đình chính sách là một trong hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" mà Công ty Điện lực Trà Vinh thường xuyên thực hiện. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Thăm, tặng quà gia đình chính sách là một trong hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" mà Công ty Điện lực Trà Vinh thường xuyên thực hiện. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Thăm, tặng quà gia đình chính sách là một trong hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" mà Công ty Điện lực Trà Vinh thường xuyên thực hiện. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top