Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam:

Kỹ năng nghề của người lao động là số một

Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Cao đẳng TKV) đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề mỏ hầm lò và mở rộng thị trường đào tạo đa ngành nghề.
Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Cao đẳng TKV) đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề mỏ hầm lò và mở rộng thị trường đào tạo đa ngành nghề.
Nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (Cao đẳng TKV) đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề mỏ hầm lò và mở rộng thị trường đào tạo đa ngành nghề.
Lên top