KVT thực hiện cải hoán để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí NCS2

Lên top