Kiểm tra thực tế mua, bán điện mặt trời tại Vĩnh Long

Lắp đặt điện mặt trời tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lắp đặt điện mặt trời tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lắp đặt điện mặt trời tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top