Kiểm toán môi trường: Hướng tới mục tiêu kinh tế tăng trưởng, rác thải về 0

GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Lên top