Kiểm toán môi trường: Hướng tới mục tiêu kinh tế tăng trưởng, rác thải về 0

GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
GS TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top