Kiểm toán dự án ODA: Thuê chuyên gia "ngoại", đội chi phí hàng chục tỉ

Lên top