Khuyến mại cho chủ thẻ nội địa Vietcombank thanh toán qua Samsung Pay