Không phải nộp ngân sách 2.495 tỉ, vốn hoá Sabeco vẫn bốc hơi nghìn tỉ đồng

Lên top