Jeff Bezos thiệt hại ít nhất trong top 5 giàu nhất thế giới trong tháng qua

Lên top