Hợp tác với Startup World Cup Việt Nam vào bản đồ khởi nghiệp thế giới

Lễ ký kết giữa Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) và Pegasus Tech Venture.
Lễ ký kết giữa Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) và Pegasus Tech Venture.
Lễ ký kết giữa Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) và Pegasus Tech Venture.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top