Điện lực Càng Long, tỉnh Trà Vinh:

Hoàn thành công trình lắp điện "Thắp sáng đường quê"

Công nhân Điện lực Càng Long lắp bảng thắp sáng đường quê. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân Điện lực Càng Long lắp bảng thắp sáng đường quê. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Công nhân Điện lực Càng Long lắp bảng thắp sáng đường quê. Ảnh EVNSPC cung cấp.
Lên top