Heineken Việt Nam chọn sống xanh và tiếp tục vị thế dẫn đầu về phát triển bền vững

Ông Leo Evers Tổng Giám đốc giới thiệu Báo cáo Phát triển Bền vững 2017.
Ông Leo Evers Tổng Giám đốc giới thiệu Báo cáo Phát triển Bền vững 2017.
Ông Leo Evers Tổng Giám đốc giới thiệu Báo cáo Phát triển Bền vững 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top