Hanwha Life Việt Nam được trao tặng bằng khen vì những đóng góp cho cộng đồng