Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hanwha Life Việt Nam được trao tặng bằng khen vì những đóng góp cho cộng đồng