Hàng ngàn thí sinh săn giải thưởng 1 tỷ từ Saigon Co.op

Dàn thí sinh đến từ mọi vùng miền.
Dàn thí sinh đến từ mọi vùng miền.