Hai công ty của Chủ tịch HĐQT Đông Đô đang bị truy nã làm ăn ra sao?

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đông Đô đang bị truy nã. Ảnh: ST
Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đông Đô đang bị truy nã. Ảnh: ST
Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đông Đô đang bị truy nã. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top