Giữa tin đồn bán vốn cho Trung Quốc, Sabeco làm ăn ra sao?

Lên top